Välkommen till en familjär karateklubb med motion och tradition i fokus

Sanshin Kan Karateklubb är en del av Sanshin Kan International

Login

Kontaktinformation

Sanshin Kan Södermalm Karateklubb
Björngårdsgatan 15
118 52 Stockholm

Facebook: www.facebook.se/karateskolan

Länkar

Hombu Dojo

Kenzei Dojo

Sanshin Kan Gotland

Sanshin Kan Pajala

Sanshin Kan Vällingby

Sanshin Kan India

Sanshin Kan Israel

Sanshin Kan International

Sanshin Kan Barnkarate

Karateskola Södermalm